Polska Federacja Rynku Nieruchomości ma zaszczyt poinformować o kolejnej 12 edycji konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały. Nagroda ustanowiona przez PFRN jest uhonorowaniem najlepszej pracy magisterskiej z zakresu rynku nieruchomości napisanej i obronionej w bieżącym roku. Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest organizacją działającą na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości, za którego istotny element uważa działalność naukową oraz edukację.

Przyznawana nagroda stanowi wyróżnienie dla autora zarówno w środowisku osób zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości jak i mediach.

Mając na względzie dążenie do najwyższego poziomu profesjonalizmu w działalności podmiotów obsługujących rynek nieruchomości, stały rozwój i dokształcanie, PFRN przyznając Nagrodę daje jednocześnie autorowi, poprzez publikację i promocję, możliwość zaistnienia w szeroki gronie aktywnie działających podmiotów rynku nieruchomości.

Laureaci z bierzącego roku otrzymali od Zarządu PFRN nagrody pieniężne w wysokości 3000zł.

 

Prace należy zgłosić do 15 grudnia 2016r.

Nominacje zgłasza uczelnia dokonując wstępnej weryfikacji prac.

 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie PFRN: www.pfrn.pl