Program dla studentów biorących udział w wymianie zagranicznej w roku akademickim 2017/2018

Chcąc ułatwić studentom podróżowanie w czasie ich pobytu za granicą, a tym samym dać im okazję poznania nie tylko miasta, w którym będą studiować, firma GoEuro przygotowała program stypendialny – 10 stypendiów na podróże, każde w wysokości 2000 €! O stypendium GoEuro można ubiegać się, wypełniając wniosek online na stronie internetowej dedykowanej konkursowi.

 

Wszyscy uczestnicy muszą być wpisani w poczet studentów uczelni wyższej w roku akademickim 2017/2018. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie odpowiedniego potwierdzenia w formacie PDF. Następnie będą zobowiązani dostarczyć nam kopię listu akceptacyjnego z zagranicznej uczelni (w formacie PDF) znajdującej się w kraju europejskim – dopuszczalne są tylko kraje w obrębie Unii Europejskiej oraz strefy Schengen.

  • 10 stypendiów na podróże zagranicznedla studiujących w jednym z krajów europejskich
  • 2 nagrody w konkursie na Instagramie dla uczestników konkursu foto/wideo

W tym roku program stypendialny GoEuro jest dostępny dla studentów uczelni, które mają swoją siedzibę w jednym z następujących krajów: USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Czechy, Polska, Holandia i Szwecja.

Wszyscy studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium GoEuro i są wpisani w poczet studentów uczelni mającej siedzibę w jednym z powyższych krajów, powinni mieć na uwadze następujące zasady:

1. Należy upewnić się, że uczelnia macierzysta kwalifikuje się do udziału w programie stypendialnym GoEuro. Listę kwalifikujących się uczelni można znaleźć na stronie GoEuro dedykowanej konkursowi.

2. Jeżeli uczelnia nie znajduje się na liście uczelni zakwalifikowanych do udziału w programie stypendialnym, jej przedstawiciele mogą skontaktować się z GoEuro i zarejestrować się, używając adresu e-mail college@goeuro.com.

3. Warunkiem, jaki musi spełnić uczelnia w celu zakwalifikowania się na listę, jest publikacja informacji o programie stypendialnym GoEuro na swojej stronie internetowej, w newsletterze skierowanym do studentów bądź w mediach społecznościowych (Facebook i/lub Twitter).

Studenci zainteresowani wzięciem udziału w konkursie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć na stronie GoEuro dedykowanej konkursowi.

 

Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się tutaj: https://www.goeuro.pl/podroz/studia-za-granica

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31.01.2018, do północy (GMT+1)

Organizator: GoEuro Travel GmbH

email: service@goeuro.com

www: https://www.goeuro.pl/

 

Adres: Schönhauser Allee 180, 10119 Berlin, Niemcy