Absolwenci WSTI w zasadzie nie muszą szukać pracy! Podejmują ją średnio po niecałym tygodniu od uzyskania dyplomu. Zarabiają także znacznie więcej niż średnia krajowa. Tak wynika z raportu „Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów”, opublikowanego niedawno przez MNiSW.

Głównym źródłem informacji w raporcie Ministerstwa są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.

Poniżej prezentujemy podsumowanie wyników raportu dla absolwentów WSTI. Wynika z niego między innymi, że aż 95% naszych absolwentów znajduje pracę w czasie krótszym niż 1 tydzień po uzyskaniu dyplomu. Studenci WSTI często znajdują pierwszą pracę jeszcze przed ukończeniem studiów. Biorą także udział w innowacyjnym programie finansowanym z Funduszy Europejskich pt.: „Informatycy w Biznesie”, w ramach którego podejmują płatne staże krajowe i zagraniczne.

Ryzyko bezrobocia wśród osób z dyplomem WSTI jest aż siedem razy mniejsze niż średnia stopa bezrobocia w Polsce i wynosi tylko 1.62%. Oznacza to, że w 2-letnim okresie, którego dotyczy badanie, nasz statystyczny absolwent pozostawał bez pracy zaledwie półtora tygodnia.

W raporcie zbadana została także wysokość zarobków absolwentów w porównywaniu ze średnimi zarobkami w ich rejonie zamieszkania. Z badania tego wynika, że absolwenci WSTI już w ciągu pierwszych 2 lat osiągają 110% średniej krajowej i zarabiają statystycznie 4414.18 zł. Wynik ten plasuje naszych absolwentów w absolutnej czołówce,  nie tylko wśród uczelni technicznych,  ale pośród wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Warto także podkreślić, że aż 20% absolwentów WSTI uzyskało zarobki powyżej 6000 zł.

Poniżej prezentujemy tabelę podsumowującą wyniki badania a po szczegóły odsyłamy do samego raportu, który znajduje się tutaj: http://absolwenci.nauka.gov.pl/

Porównanie zarobków absolwentów WSTI oraz absolwentów studiów I stopnia na kierunku informatyka wiodących ośrodków naukowych w Polsce.

Absolwenci

Zapisz

Zapisz