Praktyki

Dokumenty należy składać w Rektoracie (II piętro, pokój 212)

Uwaga! Jeśli znalazłeś już instytucję gotową przyjąć Cię na praktykę nie zapomnij załączyć do aplikacji listu intencyjnego od tej instytucji.

Studia

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

  • Formularz zgłoszeniowy dla kadry akademickiej
  • Porozumienie o programie nauczania

Dokumenty należy składać w Rektoracie (II piętro, pokój 212).

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Porozumienie o programie szkolenia

Dokumenty należy składać w Rektoracie (II piętro, pokój 212).