ELS dla wszystkich! Zapraszamy do wymiany legitymacji papierowej na elektroniczną.

Studencie, od dziś masz możliwość wymiany legitymacji tradycyjnej na elektroniczną!

Zapraszamy do zamawiania ELS-a poprzez system EXTRANET.

CZYM JEST ELS?

ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka) jest dokumentem identyfikacyjnym studenta.

Spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w prawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 201, poz. 1188, z późn. zm.) Jest wyposażona w interfejs stykowy i zbliżeniowy.

Prawo do jej posiadania mają studenci uczelni wyższych do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. Na ELS-ie wydrukowane są dane osobowe jego właściciela: imię, nazwisko, PESEL, adres, nr albumu (indeksu) oraz zdjęcie. Te same dane zapisane są w sposób elektroniczny w pamięci legitymacji. Karta przechowuje też informację o dacie ważności ELS-a, którą wizualnie wyznaczają naklejane na odwrocie hologramy. Hologramy przydają się wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe przeczytanie elektronicznych informacji zgromadzonych na karcie - na przykład podczas kontroli biletów w pociągu.

Wymiana legitymacji papierowej na elektroniczną jest dobrowolna.

 

JAK JĄ ZDOBYĆ?

KROK 1. Zamów legitymację w systemie Extranet.
KROK 2. Wgraj zdjęcie w formie elektronicznej (zgodne z obowiązującymi wymogami).
KROK 3. Dokonaj opłaty za legitymację w wysokości 17 zł w kasie uczelni lub na indywidualny numer konta.
KROK 4. Zweryfikuj dane.

W dniu odbioru legitymacji ELS student nie może posiadać zadłużenia finansowego względem uczelni.

ETAPY WERYFIKACJI:

Do weryfikacji – do czasu zweryfikowania poprawności zdjęcia oraz potwierdzeniu dokonania wpłaty za wydanie ELS,
Zweryfikowany – zdjęcie poprawne, dokonana wpłata,
W przygotowaniu – legitymacja ELS jest w trakcie przygotowania,
Do odbioru – można odebrać legitymację w Dziale dokumentacji (pok. 53).

Legitymację papierową należy zwrócić w dniu odbioru legitymacji ELS.

CO POTRAFI ELS?

ELS-y mogą mieć dodatkowe zastosowania. Każdy wydany przez nas dokument posiada funkcję karty bibliotecznej. Można na niej zakodować bilet miejski oraz może być wykorzystywana jako karta płatnicza. Poza tymi wszystkimi dodatkami legitymacja ELS upoważnia Cię do zniżek w wielu sklepach, klubach i restauracjach, w komunikacji miejskiej oraz publicznej, a także w muzeach, kinach i teatrach.

KARTA BIBLIOTECZNA

Nowa legitymacja studencka posiada funkcję Karty Bibliotecznej WSFiZ. Okazując ją pracownikowi Biblioteki uzyskujesz dostep do swojego konta oraz zbiorów Biblioteki WSFiZ. 

BILET ZTM

Bilet na ELS można zakodować w dowolnym punkcie sieci kodowania biletów na Warszawskich Kartach Miejskich. Przy korzystaniu z biletów zakodowanych na ELS obowiązują analogiczne zasady jak w przypadku biletów kodowanych na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej.

KARTA PŁATNICZA

Legitymacja studencka może posiadać również funkcję karty debetowej MasterCard ELS do Eurokonta Intro Banku Pekao S.A.

Funkcja płatnicza na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest nieaktywna w chwili wydania legitymacji. Jeśli chcesz ją aktywować, to:

  1. Załóż Eurokonto Intro z kartą do rachunku i kartą MasterCard ELS.
  2. Aktywuj kartę MasterCard ELS – użyj PIN-u, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę z bankomatu.

Jeżeli aktywujesz funkcję płatniczą na swojej legitymacji, na terytorium Polski będziesz mógł robić zakupy, płacić w Internecie oraz wypłacać gotówkę z bankomatów Banku Pekao S.A.

Jeśli masz już Eurokonto Intro – odwiedź najbliższy oddział Banku Pekao S.A., a doradcy pomogą w dopełnieniu formalności.