Utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie spędza sen z powiek nie tylko studentom, ale również licealistom i gimnazjalistom. Jakie studia wybrać, aby po ich ukończeniu znaleźć pracę? - zastanawia się coraz więcej młodych ludzi.

Najbardziej poszukiwani przez pracodawców są obecnie pracownicy przedsiębiorczy, którzy sami poszukują wiedzy i docierają do najnowszych osiągnięć w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Ich postępowanie powinno też być zgodne z zasadami etyki.

Oto kilka naszych typów kierunków, po skończeniu których absolwenci powinni spać spokojnie.

Ochrona środowiska

Atrakcyjność tego kierunku opiera się głównie na proekologicznej polityce Unii Europejskiej. W niedalekiej przyszłości z pewnością będą potrzebni specjaliści w dziedzinie ochrony środowiska w takich instytucjach, jak: gminy realizujące projekty finansowane z unijnych funduszy, firmy zmuszone do przestrzegania ostrych unijnych standardów emisji zanieczyszczeń, parki narodowe oraz instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą ruchu turystycznego na danym terenie.

Warto również wspomnieć o coraz większym powodzeniu, jakim cieszą się na Zachodzie ekologiczne firmy konsultingowe. Ciekawa i opłacalna może stać się wkrótce także praca w ekologicznych organizacjach pozarządowych.

Informatyka oraz sektor IT

Szacuje się, że do 2010 roku potrzeba będzie w Polsce 165 tys. nowych informatyków. Dodatkowo nadal odczuwalny może być brak informatyków w krajach Unii. To właśnie znajdą zatrudnienie młodzi, ambitni i znający języki obce polscy informatycy.

Wysłannicy zagranicznych biur rekrutujących informatyków odwiedzają polskie uczelnie, próbując werbować najlepszych studentów. Po informatyce można zostać np. programistą czy wdrożeniowcem, przystosowującym gotowy pakiet programów, zakupiony przez firmę, do potrzeb tej firmy.

Ciekawa dla informatyka może być również praca administratora, zarządzającego systemem operacyjnym w dużym przedsiębiorstwie. Niezmiennie atrakcyjna jest grafika komputerowa i praca przy tworzeniu coraz bardziej skomplikowanych witryn internetowych.

Zawsze cenione przez pracodawców jest wykształcenie uzupełniające, zwłaszcza z dziedziny marketingu i zarządzania.

Europeistyka

Dziedziną bardzo atrakcyjną i przyszłościową jest na pewno europeistyka, czyli stosunki międzynarodowe w zakresie prawa, gospodarki i kultury europejskiej, Postępująca integracja europejska, mieszanie i łączenie się narodowości oraz coraz większa swoboda podróżowania sprawiają, że jest to kierunek bardziej na czasie niż kiedykolwiek.

Praca w gminie, przy "pozyskiwaniu środków zewnętrznych" i zdobywaniu unijnych dofinansowań, jest i będzie w cenie przez najbliższych kilka lat. Absolwent europeistyki może również założyć firmę konsultingową, która będzie doradzała, jak korzystać z europejskich funduszy.

Najbardziej atrakcyjną opcją jest oczywiście "Bruksela" i praca za unijnymi biurkami. Unia przeznaczyła dla Polaków prawie 4 tys. miejsc w swoich instytucjach. Praca ta zarezerwowana jest jednak jedynie dla najbardziej ambitnych i uparcie dążących do celu absolwentów europeistyki.

Teologia

W tej dziedzinie nic się nie zmienia i zapewne nie zmieni jeszcze przez wiele lat. Zapotrzebowanie na duchownych w Polsce było, jest i będzie. Jeśli ktoś trafi na parafię, może zostać katechetą albo wikarym. Inna opcja to praca naukowa. Po odpowiednich studiach można znaleźć się również w sądownictwie kościelnym lub w administracji.

Ciekawą możliwością dla teologów wydaje się działalność w mediach katolickich. Można też zostać wysłanym na misję do Afryki, Ameryki Południowej lub Europy Wschodniej.

Arabistyka

Atak na WTC, walka z terroryzmem oraz wojna w Iraku to główne przyczyny zainteresowania tym kierunkiem. Znajomość języka arabskiego oraz kultury arabskiej jest rzadko spotykaną cechą na polskim oraz europejskim rynku pracy.

Wizja gigantycznych kontraktów na odbudowę Iraku po zakończeniu wojny przyciąga wielu młodych ludzi. Inną możliwością jest współpraca z biurami podróży i obsługa ruchu turystycznego lub praca w firmie konsultingowej w roli eksperta do spraw arabskich. Do wykształcenia arabisty warto dołożyć drugą umiejętność - najlepiej zarządzanie, finanse, inżynierię, albo ochronę środowiska.

Uwaga:
Niniejszy tekst pochodzi z witryny portalu Interna.pl
Adres: http://mojefinanse.interia.pl