W dniu 2 czerwca 2016 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pt. „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki.”, organizowana przez Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Ideą konferencji „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki” jest skoncentrowanie się na pragmatycznym podejściu do wyzwań współczesnego HR. Wielość i złożoność owych wyzwań wymusza zmianę roli działu HR z usługodawcy na proaktywnego partnera biznesowego.

Cel konferencji, jakim jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim, ma również służyć budowaniu współpracy między środowiskiem naukowym i praktykami specjalizującymi się w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Możliwość integracji perspektyw obu grup oraz wymiana dobrych praktyk daje szansę na wypracowanie efektywnych rozwiązań dla potrzeb różnego rodzaju organizacji funkcjonujących w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Pragniemy zaprosić Państwa, a w szczególności pracowników naukowych, studentów, reprezentantów świata biznesu do wzięcia udziału w tak ważnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce na naszej uczelni. Szerokie grono uczestników konferencji stanowić będą przedstawiciele wszystkich znaczących ośrodków naukowych oraz praktyków gospodarczych. Zgłoszenia woli uczestnictwa w konferencji poprzez rejestrację oraz wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://konferencje.vizja.pl/przyszlosc-hr

Licząc na pozytywne przyjęcie naszego zaproszenia, z wyrazami szacunku.