Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) we Florencji rozpoczął nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu.

Poszukiwany profil  kandydata to  naukowiec o międzynarodowej renomie, z wybitnym dorobkiem naukowym, w dziedzinach objętych  specjalizacją Instytutu.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

  • dobra znajomość problematyki europejskiej (UE);
  • doświadczenie i umiejętności  pracy na stanowiskach kierowniczych  wyższego szczebla, najlepiej nabyte na uniwersytecie lub w innej renomowanej instytucji badawczej, ew. na  stanowisku kierowniczym w administracji krajowej lub w organizacjach międzynarodowych;
  • doświadczenie i zdolności przywódcze, umiejętności motywowania zespołu  w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym;
  • biegła znajomość co najmniej dwóch języków UE będzie  dodatkowym atutem;

 

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 

  • szczegółowy życiorys;
  • nazwiska i dane kontaktowe trzech osób rekomendujących ;
  • prezentacja strategii rozwoju Instytutu  (zwierająca nie więcej niż 1500 słów).

 

Zgłoszenie  wraz z dokumentami należy przesyłać pocztą elektroniczną do: ssc.principal@eui.eu w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2016 r.

 

Rozmowa wyłonionych  kandydatów z  członkami Komisji  Rekrutacyjnej odbędzie się w języku angielskim  w dniu 4 maja 2016 roku we Florencji.

 

Planowany termin objęcia stanowiska – wrzesień 2016 r. (kontrakt na 5 lat z możliwością przedłużenia o 3 lata)

 

Szczegółowe informacje dot. procedury selekcyjnej  dostępne  na stronie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  kierując zapytanie do:

 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej (Search and Selection Committe)- luism.delgado@mecd.es

lub Sekretarza  Generalnego EUI - vincenzo.schioppanarrante@eui.eu

 

Więcej informacji na temat Instytutu na stronie EUI