Uczelnia czynnie uczestniczy w wydarzeniach kulturowych, naukowych i teatralnych. Informacje na temat bieżących imprez, widowisk oraz ofert współpracujących z nami instytucji kulturalnych podawane są na oficjalnej stronie WSTI popularnego serwisu Facebook.

Również w sferze kulturowej Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych realizuje liczne rozwiązania w celu rozwoju studentów. Poprzez udział w licznych wydarzeniach i spotkaniach kulturowych np. Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRANADIER, uczelnia umożliwia uczniom poszerzanie horyzontów i pogłębianie swoich zainteresowań. Od wielu lat WSTI współpracuje z wieloma warszawskimi teatrami, a informacje o spektaklach i liczne konkursy związane z teatrami są aktualizowane na oficjalnej stronie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych na Facebook.com. Dzięki zainteresowaniu studentów powstał również Akademicki Związek Sportowy łącząca licznych, utalentowanych pasjonatów sportu. Dzięki temu już kilkakrotnie drużyny WSTI brały udział w międzyuczelnianych zawodach sportowych, zdobywając w nich bardzo wysokie lokaty.