Sale dydaktyczne Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny i narzędzia lektorskie. Do dyspozycji studentów na terenie uczelni znajduje się również obszerna biblioteka oraz bufet.

Dla zapewnienia studentom najwyższej jakości kształcenia zajęcia prowadzone są salach dydaktycznych z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym i narzędziami lektorskimi. Na terenie uczelni znajdują się również nowoczesne sale informatyczne umożliwiające naukę również poprzez multimedialne materiały. WSTI udostępnia swoim studentom liczne urządzenia biurowe, jak drukarki i kserokopiarki (również dostosowane do osób niepełnosprawnych). Na terenie uczelni znajduję się również biblioteka. Jej księgozbiór stanowi piśmiennictwo z zakresu dyscyplin reprezentowanych w WSFIZ i WSTI. Są to pozycje z dziedziny socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii, organizacji i zarządzania, marketingu, etyki, bankowości, finansów, rachunkowości, informatyki, politologii oraz prawa i administracji. Uzupełnieniem głównego trzonu księgozbioru są encyklopedie, słowniki, leksykony i roczniki statystyczne. W budynku na ul. Pawiej 55 umiejscowiony jest również bufet w którym można smacznie i tanio zjeść.