II piętro, pokój nr 241

Rusłan Khlopetskyi
Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSFiZ i WSTI
729 417 100
samorzad@vizja.pl