Informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informacyjne

Zmieniają się technologie i materiały, pojawiają się nowe branże i obszary działania gospodarczego, komunikacji międzyludzkiej. Taka nową dziedziną, która zrewolucjonizowała świat stał się Internet. 'Wchłonął' on w końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia ponad 1,2mln ludzi, co stanowiło 1 procent całego zatrudnienia w USA. W Unii Europejskiej (przed 1 maja 2004) w sektorze informatycznym pracowało pod koniec lat dziewięćdziesiątych ponad 4mln ludzi. Przewiduje się, że w Japonii w roku 2010 w obszarze informatycznym znajdzie zatrudnienie ponad 2,4mln ludzi.

Rynek informatyczny w Polsce rozwija się także niezwykle dynamicznie, ale trudno jest dziś prognozować, ile nowych miejsc pracy zostanie stworzonych do roku 2010. Niemniej jest to bez wątpienia jedna z podstawowych, przyszłościowych gałęzi gospodarczych w Polsce. Zawodami informatycznymi, które już dziś cieszą się ogromnym zapotrzebowaniem nie tylko w Polsce, ale i m.in. w krajach UE są:

  • administrator systemów komputerowych,
  • specjalista od sieci komputerowych,
  • programista,
  • grafik komputerowy,
  • analityk systemu,
  • doradca systemów komputerowych.

Zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach wywołuje nowe procesy i zjawiska zachodzące w obszarze informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych. Należą do nich m.in.:

  • informatyzacja procesów produkcyjnych i usługowych,
  • komputeryzacja usług publicznych,
  • komputeryzacja gospodarstw domowych,
  • ruchoma telekomunikacja czyli telefonia komórkowa itp.

Uwaga:
Niniejszy tekst pochodzi z witryny Polskiego Portalu Edukacyjnego
Adres: http://edu.info.pl