W dniu 2 lipca 2011 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie odbyła się studencka konferencja naukowa pod hasłem "Innowacje Technologie Rozwój Sens Intro' 2011 – najlepsze wejście do nauki".

Organizatorami konferencji była Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, oraz Collegium Mazovia – Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach.

Komitet organizacyjny Sens Intro'2011

 

Celem konferencji było zaprezentowanie przez wyróżniajcych się studentów obu Uczelni związanych z tokiem studiów prac badawczych.

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Marek Cieciura – Rektor WSTI oraz dr inż. Wiktor Olchowik – Dziekan Wydziału Informatyki WSTI.

prof. dr hab. inż. Marek Cieciura
dr inż. Wiktor Olchowik

 

Odbyły się 2 sesje plenarne, którym przewodniczyli: dr Feliks Kurp – WSTI oraz dr inż. Marek Siłuszyk – Collegium Mazovia.

dr Feliks Kurp
dr inż. Marek Siłuszyk

 

L.p Prelegenci Referat
1

Marcin Wiśniewski

Badanie przydatności wybranych algorytmów oceniających podobieństwo ciągów znakowych w celu standaryzacji danych

2

Sebastian Łoskot

Animacja mowy postaci komputerowych

3

Mirek Charczuk, Tomek Pluchrat, Leszek Redosz, Jarek Targoński

Inteligentny Dom-sterowanie urządzeniami domowymi za pomocą strony WWW

4

Sebastian Owczarek

plikacja internetowa wspomagająca optymalizację kampanii reklamowej w wyszukiwarce Google

5

Ewa Janas

Menadżer ubrań

6

Jan Stożek

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania cyfr pisanych odręcznie

7

Dariusz Bogaj

System ekspertowy wspomagający diagnostykę oprogramowania

8

Adam Kozak, Artur Rzymowski

Zdalna automatyka budynku

9

Anna Tomala, Tomasz Matajek

Badania wpływu wybranych algorytmów selekcji chromosomów na jakość algorytmu genetycznego

10

Marek Karpiński

System identyfikacji tablic rejestracyjnych

Referującymi byli głównie studenci ostatniego semestru studiów i absolwenci. Przedstawili referaty związane z realizowanymi pracami dyplomowymi. W trzech przypadkach referującymi byli studenci wcześniejszych lat, którzy zaprezentowali swoje prace realizowane w ramach kół naukowych.

Wystąpienia były oceniane przez komisję konkursową w składzie:

  • Dr inż. Wiktor Olchowik, WSTI - przewodniczący
  • Dr inż. Marek Siłuszyk, Collegium Mazovia - członek
  • Dr Feliks Kurp, WSTI - członek

Przedstawiciel studentów

Komisja konkursowa

Tytuł laureata I-go stopnia otrzymał Pan Jan Stożek.

Wręczenie dyplomu laureat I-go stopnia

Ponadto komisja przyznała 4 tytuły laureata II-go i 5 III-go stopnia. Konferencję zakończyło wręczenie dyplomów.

Uroczyste wręczenie dyplomów

Referaty w formie artykułów naukowych (jeśli zostaną zakwalifikowane przez recenzentów) będą opublikowane.