Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z platformą ChallengeRocket.com zaprasza do udziału w pierwszym #SustainHack, czyli konkursie Idea Challenge, którego celem jest znalezienie rozwiązań dla wyzwań z zakresu zrównoważonego rozwoju postawionych przez Bank BGŻ BNP Paribas i Kompanię Piwowarską.

Bank BGŻ BNP Paribas i Kompania Piwowarska jako pierwsze firmy w Polsce zdecydowały się na nową formę działania w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo przy Idea Challenge – #SustainHack. Przedsięwzięcie, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na platformie ChallengeRocket.com, jest uzupełnieniem strategii firm, które od wielu lat wykazują się odpowiedzialnością społeczną i troską o otaczające środowisko.

 

Kreatywność poszukiwana

#SustainHack to konkurs skierowany do kreatywnej społeczności (programistów, grafików, inżynierów, naukowców, marketingowców, startupów i in.), która ma za zadanie w określonym czasie dostarczyć swój pomysł na jedno lub dwa z wyznaczonych w konkursie wyzwań. Hackathon jest organizowany w formie wyzwania online, dzięki czemu w wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy – bez względu na lokalizację. Ślad węglowy zostaje ograniczony, a ponadto uczestnicy z ewentualnymi niepełnosprawnościami ruchowymi nie zostają wykluczeni z możliwości nadsyłania prac.

 

#SustainHack czyli “sustainability” i “hacking”

Percepcja słowa “hakować” w ostatnich latach bardzo się zmieniła, postać hakera nie jest już utożsamiana z przestępcą tak jak kiedyś. Współcześnie programiści na całym świecie “hakują” dla firm z wielu branży, w tym medycznej czy logistycznej, wspierając je w poszukiwaniu innowacji i niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych. Hackathony, czyli maratony programowania, cieszą się ogromnym powodzeniem, a ich uniwersalny charakter pozwala również na realizację strategicznych celów nowoczesnego CSR-u.

Znajdź inspirację >>  Case studies: Hackathony CSR. Czyli jak angażować interesariuszy we współtworzenie pomysłów i rozwiązań?

 

Podejmij wyzwanie

Bank BGŻ BNP Paribas, jeden z partnerów #SustainHack, postanowił w ramach swojego wyzwania zrealizować 9. i 10. Cel Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals -SDG). Bank zachęca uczestników konkursu do stworzenia rozwiązań dążących do zmniejszenia nierówności w społeczeństwie. Ma to nastąpić poprzez zwiększanie szans osób starszych i innych klientów, których działania ogranicza ich niepełnosprawność, np. osoby głuchonieme czy niewidome. “Jak pomóc tym, którzy nie rozumieją “bankowego” języka, nie mają poczucia bezpieczeństwa korzystając z bankomatów, bankowości elektronicznej czy mobilnej? Pomyśl o swoich rodzicach, dziadkach, znajomych i stwórz rozwiązanie, które ułatwiłoby im życie! Spraw, by ich doświadczenia z bankiem były od dziś już tylko przyjemne i bezstresowe!” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie #SustainHack. Bank BGŻ BNP Paribas wykazuje troskę o klientów, którzy nie są zwolennikami najnowszych trendów technologicznych i obawiają się całkowitej digitalizacji systemów bankowych.

Kompania Piwowarska w ramach  #SustainHack pragnie natomiast zrealizować 3. Cel Zrównoważonego Rozwoju: zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Chce tego dokonać poprzez ograniczenie zjawiska nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Kompania stawia przede wszystkim na zmiany postaw społecznych i promowanie idei odpowiedzialnej konsumpcji. Jak dorośli mogą wpłynąć na nieletnich? Jak sprzedawcy mogą efektywniej odmawiać nieletnim sprzedaży alkoholu? Jak uświadamiać kobiety oraz ich bliskich, że alkohol w ciąży szkodzi? Jak pomóc kierowcom sprawdzać trzeźwość? Jak Ty możesz zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym? – pyta Kompania na stronie #SustainHack z nadzieją, że uzyska nie tylko odpowiedź, ale również przełomowe projekty, których wdrożenie wzmocni tendencje do spożywania alkoholu w odpowiedzialny sposób. 

 

 

 

Nowe oblicze odpowiedzialnego biznesu

#SustainHack to pierwsza taka w Polsce inicjatywa, Bank BGŻ BNP Paribas i Kompania Piwowarska są prekursorami nowych trendów w zakresie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, inicjator Konkursu Idei, dąży do tego, by takie innowacje upowszechnić na polskim rynku. Jednym z kluczowych powodów, a zarazem korzyści płynących z organizowania hackathonów, jest transformacja biernych interesariuszy w aktywnych obywateli, podejmujących wyzwania zrównoważonego rozwoju i pomagających firmom w szybszym reagowaniu na rosnące problemy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w swoim otoczeniu.

-Społeczna odpowiedzialność biznesu potrzebuje innowacji na miarę wyzwań współczesnego świata, które wyznacza Agendę 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju. To zainspirowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu do zorganizowania we współpracy z Challenge Rocket  #SustainHack czyli pierwszego w Polsce interdyscyplinarnego maratonu technologiczno-biznesowego. Współpraca w zespołach i zaangażowanie biznesu jest idealnie spójne z misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowania biznesu, który zmienia świat, łączenia ludzi, którzy zmieniają biznes. Ten program nie mógłby zostać zrealizowany bez współpracy, jednej z kluczowych wartości naszej organizacji, co czyni go idealną przestrzenią do jej wzmacniania. Rozstrzygnięcie #SustainHack zaplanowaliśmy na 7. Targi CSR, największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, które w 2018 roku odbywać się będzie pod hasłem “Biznes we współpracy”– mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Nagrody pieniężne i rozwój projektu do wygrania

W #SustainHack do wygrania w każdym wyzwaniu jest nagroda pieniężna w postaci 10 000 zł. Ponadto autorzy zwycięskich projektów mają szansę na współpracę z Bankiem BGŻ BNP Paribas oraz Kompanią Piwowarską w ramach rozwoju i implementacji powstałych w konkursie rozwiązań.

Do konkursu można aplikować indywidualnie lub w drużynach do 5 osób. Uczestnicy na nadesłanie prac (w formie prezentacji PowerPoint, animacji, dokumentu czy zdjęć) mają czas do 5 kwietnia 2018 roku.

Jury, składające się z pracowników firmy odpowiedzialnych za strategiczne działania organizacji, wyłoni najlepsze rozwiązania powstałe w trakcie konkursu na podstawie takich kryteriów, jak atrakcyjność rozwiązania, potencjał rozwojowy, użyteczność czy możliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców.

Przede wszystkim liczy się pomysł – podkreśla Iwona Filmowska koordynatorka projektu #SustainHack z ChallengeRocket. – Najcenniejsze są idee osób, które myślą poza schematami, którym nie straszne jest dać się ponieść swojej wyobraźni. Pomysły “out of the box” stanowią klucz do innowacji i nowych technologicznych rozwiązań. #SustainHack to konkurs dla kreatywnych ludzi! Do wygrania są nie tylko nagrody pieniężne – stworzone projekty mogą realnie pomóc ludziom w naszym otoczeniu i zmienić ich życie.

***

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (Sustainable Development Goals) ustanowione zostały we wrześniu 2015 r. Na drodze konsultacji zostało wyznaczonych 17 głównych celów podzielonych na 169 bardziej szczegółowych zadań. W ich wyznaczanie włączeni zostali również przedstawiciele biznesu. Cele realizowane będą do 2030 r., a ich osiągnięcie nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu. Stanowią one obecnie najważniejszy wyznacznik dla wszystkich firm i instytucji chcących realizować swoje działania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju (http://odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs/).

 

ChallengeRocket.com to pierwsza platforma w Europie, w ramach której firmy i organizacje angażują uzdolnionych ludzi w proces współtworzenia swoich produktów i usług oraz pozyskują inspiracje na innowacyjne rozwiązania aplikacyjne. Platforma skupia kreatywnych ludzi, programistów, miłośników nowych technologii oraz kreuje przestrzeń do tworzenia użytecznych rozwiązań na potrzeby biznesu i sfery publicznej. W ramach ChallengeRocket.com organizowane są ambitne wydarzenia informatyczne w formie hackathonów (online i stacjonarnych).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 17 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

 

Kontakty dla mediów:

ChallengeRocket:

Iwona Filmowska, tel. 790 226 530, e-mail: iwona@challengerocket.com

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 663 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl