Terminy obowiązują od 30.10, po uprzednim umówieniu się:

WTORKI
14:00-16:00 - konsultacje w kwestiach dydaktycznych, seminaryjne

ŚRODY
15:00-17:00 - rozpatrywanie ogólnoakademickich spraw studenckich

CZWARTKI
14:00-18:00 - konsultacje naukowe (spotkania z przedstawicielmi Koła Naukowego)