Dla rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 • składanie zgłoszeń: do 28 lutego 2018
 • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata - nie później niż do 20 marca 2018
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 31 marca 2018

Dla rekrutacji na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 • składanie zgłoszeń:
  • do 31 marca 2018 na semestr zimowy 2018/2019
  • do 5 listopada 2018 na semestr letni 2018/2019
 • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata nie później niż:
  • do 10 grudnia 2018 dla semestru letniego 2018/2019
  • do 30 kwietnia 2018 dla semestru zimowego 2018/2019
 • ogłoszenie wyników rekrutacji:
  • do 5 stycznia 2019 na semestr letni 2018/2019
  • do 5 maja 2018 na semestr zimowy 2018/2019