W dniu 31.05.2016 r. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie razem z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych zawarły porozumienie z Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie.

WSFiZ, WSTI i ZSLiE nr 1 zawarły porozumienie w sprawie objęcia patronatu nad klasą kształcącą się w zawodzie technik ekonomista.

Wierzymy, że współpraca będzie bardzo owocna