Uprzejmie informujemy, iż Władze Uczelni podjęły kroki zmierzające do formalnego włączenia Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w struktury Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Od dnia 1 października 2019 r. dotychczasowa nazwa: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych zostanie zastąpiona nazwą „Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie”.

W związku ze zmianą WSTI stanie się częścią Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i kontynuować będzie kształcenie na kierunku Informatyka (studia I stopnia).

W praktyce oznacza to, iż osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin dyplomowy, po dniu 1 października 2019 r. (w tym obecnie studenci WSTI ) otrzymają dyplom Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Informacje dotyczące Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Uczelni www.vizja.pl.