Zapraszamy na kolejny cykl wykładów dla studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów.

22 maja 2017 r. o godz. 11.50 w auli 67 na parterze budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  w Warszawie odbędzie się wykład „ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce ”. Wykład poprowadzą Panie Justyna Borowska i Agnieszka Matyjek z I Oddziału ZUS w Warszawie. 

Zapraszamy studentów chętnych zdobyć wiedzę, wykraczającą poza program studiów, co skutkuje lepszym przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej i uzyskaniem wysokiego poziomu edukacji finansowej i ekonomicznej.

Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" jest realizowany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej, Związkiem Banków Polskich i Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.nzb.pl