Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych z siedzibą w Warszawie w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób które podejmą się prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszaru IT.

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z osobami mogącymi poprowadzić zajęcia których tematyka mieści się w jednym z obszarów:

 I. Zajęcia podstawowe:

 • matematyka,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • fizyka,
 • elektronika

 II. Zajęcia kierunkowe/specjalnościowe:

 • języki paradygmaty programowania,
 • algorytmy i złożoność,
 • programowanie (C/C++, java, .NET),
 • programowanie urządzeń mobilnych,
 • architektura systemów komputerowych,
 • budowanie stron www,
 • systemy operacyjne (Linux, Microsoft),
 • systemy wbudowane,
 • inżynieria oprogramowania,
 • sztuczna inteligencja,
 • projektowanie systemów informatycznych,
 • bazy danych (podstawy, zaawansowane bazy danych, SQL serwer, hurtownie danych),
 • grafika komputerowa i DTP (systemu multimedialne, kompozycje, animacja komputerowa, skład i montaż komputerowy),
 • sieci komputerowe (administrowanie sieciami komputerowymi, urządzenia LAN, WAN, sieci telekomunikacyjne, projektowanie sieci komputerowych)

 

 

Szczególnie mile widziane są osoby mogące prowadzić zajęcia w języku angielskim.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: abk@vizja.pl

 

 

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w celu rekrutacji na stanowisko Prowadzącego zajęcia dydaktyczne.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.”

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka informacji:

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych („WSTI”) w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55, adres poczty e- mail: zgloszenia@vizja.net.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie nie objęcie Pani/Pana osoby procesem rekrutacji.  

Jakie są kategorie odbiorców?

Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to upoważnieni przez Administrtora danych pracownicy działu kadr i innych właściwych działów oraz kadra kierownicza Administratora danych.

Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.