Firma Exatel zaprasza studentów informatyki do podjęcia praktyk w ich firmie.

 

 

Zapraszamy na Program Praktyk w Exatel

 

Zdobędziesz praktyczne doświadczenie na stanowisku Programisty R&D pozwalające na samodzielną pracę w Biurze Zarządzania Usługami Bezpieczeństwa, w obszarze Badań i Rozwoju.

Wysyłasz C.V. Umawiamy rozmowę. 20 czerwca zamykamy listę podstawową. Od 3 lipca zaczynasz! 

 

W zgłoszeniu wskaż proszę, który strumień uważasz za najciekawszy.

(Poniżej znajdziesz ścieżki programowe i wymagania jakie stawiamy kandydatom)

1.Rozwój środowiska prezentacyjnego usług cyberbezpieczeństwa

Zadania i cele do zrealizowania w ramach praktyk
 • Zapoznanie z obecną konfiguracją, narzędziami, architekturą
 • Implementacja aktualizacji oprogramowania standardowego wykorzystując mechanizmy automatyzacji konfiguracji
 • Implementacja i konfiguracja czujek monitoringu
 • Zaprojektowanie i wykonanie mechanizmu demonstrującego działanie narzędzi bezpieczeństwa w praktyce – ochrona przed atakiem hakerskim na żywo 
 • Podstawowa wiedza z zakresu administracji serwerami Linux, Windows
 • Znajomość bash, awk, sed
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym z języków: Ruby, Python, Perl, Java, JavaScript
 • Mile widziana znajomość HTML5, CSS3, jednego z popularnych narzędzi typu CMS
 • Mile widziana znajomość jednego z narzędzi do konfiguracji: Puppet 4, Ansible, Chef
 • Mile widziana znajomość jednego z narzędzi do monitoringu: Zabbix, Prometheus, Nagios
Zakres wymaganych kompetencji 

 

2. Rozwój środowiska Sandbox

Zadania i cele do zrealizowania w ramach praktyk
 • Zapoznanie z obecną konfiguracją, narzędziami, architekturą
 • Rozwój panelu zarządzania maszynami wirtualnymi
 • Zaprojektowanie i wykonanie narzędzia prezentującego dane zebrane podczas analizy detonacji malware w sandboksie
 • Podstawowa wiedza z zakresu administracji serwerami Linux, Windows
 • Znajomość jednego z narzędzi wirtualizacyjnych: VirtualBox, Vmware, Xen
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym z języków: Ruby, Python, Perl, Java, JavaScript
 • Mile widziana znajomość vagrant
 • Mile widziana znajomość jednego z narzędzi do konfiguracji: Puppet 4, Ansible, Chef
 
Zakres wymaganych kompetencji
 

Mile widziana znajomość jednego z narzędzi do monitoringu: Zabbix, Prometheus, Nagios

3. Analiza protokołów broadcast oraz DNS w sieci LAN

Zadania i cele do zrealizowania w ramach praktyk
 • Poznasz kilka podstawowych protokołów komunikacji systemu operacyjnego z siecią
 • Zapoznasz się ze środowiskiem laboratorium sieciowego
 • Nauczysz się analizować ruch sieciowy generowany przez wybrane usługi
 • Nabędziesz podstawowe kompetencje analityka Security Operation Center (SOC)
 • Zapoznasz się z pracą doświadczonego zespołu SOC
 • Dowiesz się dlaczego analityk SOC zarabia więcej od programisty Java (http://www.payscale.com)
 • Podstawowa znajomość sieci TCP/IP, roli protokołów sieciowych Windows/NetBIOS lub umiejętność szybkiego pozyskiwania wiedzy.
 • Podstawy programowania obiektowego lub funkcyjnego.
 • Znajomość jednego z systemów kontroli wersji.
 • Znajomość dowolnego języka skryptowego. Preferowany Python.
 • Znajomość statystyki, umiejętność budowy/analizy modeli probabilistycznych
 • Mile widziana znajomość aplikacji Wireshark
 
Zakres wymaganych kompetencji
 

 

4.Analiza procesów biznesowych w obszarze cyberbezpieczeństwa

Zadania i cele do zrealizowania w ramach praktyk
 • Poznasz charakterystykę nowoczesnych usług z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Dowiesz się jak wdrażać poszczególne rodzaje usług cyberbezpieczeństwa
 • Nauczysz się pisać procedury z zakresu cyberbezpieczeństwa, które mają rzeczywistą wartość, gdzie forma jest mimo wszystko równie ważna przekazywanej treści
 • Dowiesz się na czym polega zarządzanie zespołem analityków Security Operation Center (SOC)
 • Analityczny umysł porządkujący obserwowane zjawiska w uporządkowaną całość
 • Wiedza z zakresu usług informatycznych i cyberbezpieczeństwa
 • Lekkie pióro oraz umiejętność przygotowywania diagramów
 • Zaprojektowanie i implementacja jednej z usług lub jednego z modułów w ramach systemów rozwijanych w Exatel
 • Porównanie różnych technologii, przygotowanie demonstratorów – prostych aplikacji
 • Opracowanie raportu i rekomendacji odnośnie wyboru optymalnych rozwiązań w projekcie
 • Znajomość języków programowania C/C++, Java
 • Znajomość dowolnego języka skryptowego. Preferowany Python
 • Znajomość TCP/IP, stosu sieciowego
 • Znajomość protokołów SIP/RTP
 • Podstawowa znajomość mechanizmów kryptograficznych w protokołach sieciowych
Zakres wymaganych kompetencji

5.Ewaluacja dostępnych narzędzi i bibliotek w obszarze sieci, w szczególności SDN oraz LTE

Zadania i cele do zrealizowania w ramach praktyk
Zakres wymaganych kompetencji

 

„Dajemy naszym klientom pełną kontrolę nad cyberprzestrzenią. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy. Wierzymy, że właściwe zrozumienie potrzeb to podstawa dobrych relacji biznesowych. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów to nasz największy atut

 

 


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (z zamieszczoną poniżej zgodą na przetwarzanie danych osobowych) wraz z informacją na temat możliwego terminu podjęcia pracy - na adres:

Krzysztof.tomaszewski@exatel.pl 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.), przez administratora danych EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, w celu realizacji czynności związanych z procesem rekrutacji. Oświadczam, że znane są mi moje prawa wynikające z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administrator Danych EXATEL S.A. poinformował mnie, że moje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych”