Czy istnieją jakieś prognozy, jak za kilka lat będzie wyglądał popyt na pracowników konkretnych branż? W tym tekście spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Są prognozy dotyczące zawodów, których nazw jeszcze nie znamy. Można oczywiście próbować zastanowić się jakie zawody prawdopodobnie będą występować uwzględniając tendencje społeczno-gospodarcze Europy i świata. Ale to też są tylko przewidywania. Biorąc pod uwagę procesy demograficzne - potrzeba będzie pracowników zajmujących się chorymi, niepełnosprawnymi lub osobami starszymi - stąd personel medyczny i pracownicy socjalni, ale też ci, którzy będą dbać o piękno i zachowanie zdrowia ludzkiego ciała i duszy - np. chirurg plastyczny czy kosmetyczki, instruktorzy fitnesu, dietetycy, fizjoterapeuci, logopedzi.

Ze względu na pojawiające się problemy cywilizacyjne potrzebni będą psychologowie, psychoterapeuci i psychoanalitycy, ale też psychologowie biznesu czy osoby zajmujące się cudzymi dziećmi ze względu na brak czasu ich rodziców.

Rozwój cywilizacji i wzrastająca rola szeroko rozumianej medycyny oraz farmacji spowodować może większe zapotrzebowanie na biotechnologów, biologów i specjalistów ochrony środowiska (recykler'ów), technologów żywności.

Potrzebni też będą specjaliści od szeroko rozumianej rozrywki (obsługa i personel mediów - tv, radio, Internet), ale też osoby od dostarczania wrażeń (survival czy skok na banji), czyli - specjaliści ds. organizacji czasu wolnego i rekreacji - animatorzy projektów rekreacyjno-sportowych, oraz turystyki.

Ze względu na potrzebę nabywania coraz nowych kompetencji i stałego rozwoju - nauczyciele, szkoleniowcy, trenerzy, doradcy zawodowi, pośrednicy edukacyjni.

Rozwój cywilizacji, to także wrastająca rola technologii generująca potrzebę w zakresie informatyków, specjalistów transmisji danych, tzw. infobrokerów, specjalistów z dziedziny telekomunikacji, systemów zintegrowanych, projektowania i rozwoju systemów elektronicznych, specjalistów do tworzenia i organizacji systemów komputerowych, grafików.

Inną gałęzią prężnie się rozwijającą ma być, według prognoz, szeroko rozumiany sektor energetyczny oraz komunikacja - stąd zapotrzebowanie na sprzedawców i dystrybutorów energii, specjalistów ds. przesyłu energii elektrycznej, inżynierów z doświadczeniem w branży transportowej, planistów trakcji kolejowych, inżynierów ds. elektryfikacji, z doświadczeniem w budowie dróg i mostów oraz transportu, inżynierów budowy, ds. infrastruktury, planistów transportu, inżynierów ds. organizacji ruchu, planistów oraz inżynierów zarządzających sieciami szybkiego ruchu, licencjonowanych inżynierów ds. transportu powietrznego.

Biznes stając się bardziej globalny będzie potrzebował pracowników z jednej strony dbających o jego innowacyjność i konkurencyjność czyli m.in. mogą to być specjaliści ds. projektowych i badawczo-rozwojowych (w branżach najbardziej dochodowych - m.in. nowoczesne technologie, prace inżynieryjne, informatyczne), ale też osoby prowadzące przedsiębiorstwa - m.in. menedżerowie małych i średnich firm, przedsiębiorcy-innowatorzy, ale i ich pracownicy - negocjatorzy, dobrzy sprzedawcy, marketingowcy, profesjonalna obsługa klienta, logistycy, kierowcy. Nie można też zapomnieć o osobach obsługujących biznes oraz wspierających przedsiębiorczość - specjaliści finansowi, doradcy podatkowi, inwestycyjni, funduszy emerytalnych, agenci ubezpieczeniowi, analitycy finansowi, prawnicy.

Ze względu na rozwój m.in. branży usługowej potrzebni będą ludzie zajmujący się telepracą, zarządcy (budynków mieszkalnych, biurowych i innych obiektów), a także zawody związane z ochroną budynków, mienia, danych komputerowych.

Swoje pięć minut będą też mieli różnego rodzaju pośrednicy i doradcy, ponieważ przeciętnemu człowiekowi coraz trudniej zorientować się w rzeczywistości, która go otacza.

Tekst udostępniony przez serwis internetowy programu "Pierwsza Praca"

Uwaga:
Niniejszy tekst pochodzi z witryny Centrum Informacji Europejskiej dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw
Adres: http://www.europa.zrp.pl