Certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist potwierdza umiejętności w zakresie budowania, implementowania, analizowania i rozwiązywania problemów w rozwiązaniach opartych na technologii Microsoft.

Studia podyplomowe realizowane w WSFiZ mają na celu zdobycie umiejętności pozwalających na prawidłowe administrowanie infrastrukturą IT zbudowaną w oparciu o Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Program nauczania obejmuje teoretyczno-praktyczne aspekty wdrażania, administrowania i bieżącego utrzymania infrastruktury klienckiej Windows 7, usług katalogowych Active Directory oraz infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2.  
W trakcie studiów realizowane są przedmioty przygotowujące do egzaminów Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), których pozytywne zaliczenie wiąże się z nadaniem tytułów certyfikowanych Microsoft:
•    MCTS: Windows 7, Configuration
•    MCTS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration
•    MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration
Przedmiotem równoległym, realizowanym przez całe studia jest Business English for ITPros. Tematyka seminarium dyplomowego ściśle związana jest z analizą wybranego problemu funkcjonowania infrastruktury scentralizowanej opartej o Windows Server 2008 R2.

Zapisz się na studia