Akademicki Związek Sportowy WSTI powstał 25 maja 2006 roku.
Naszym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności studenckiej Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych.

Rozwijamy sport wyczynowy w środowisku akademickim. Realizujemy swoje cele przez organizowanie życia sportowego na terenie Wyższej SzkołyTechnologii Informatycznych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami studentów WSTI.

Działalność

Akademicki Związek Sportowy WSTI organizuje dla studentów sekcje i zespoły sportowe. Mamy już sekcje piłki nożnej oraz piłki siatkowej kobiet. Czekamy na kolejne inicjatywy studentów.Obecnie funkcjonuje sekcja piłki nożnej założona przez Konrada Ślusarskiego oraz sekcja piłki siatkowej kobiet. Uczestniczymy w imprezach i zawodach sportowych. Współdziałamy z władzami Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych, Samorządem Studentów WSTI i poszczególnymi wydziałami, zapewniając swoim członkom najlepsze warunki nauki i szkolenia sportowego. Organizowane są obozy, zgrupowania sportowe i szkoleniowe. Współdziałamy z instytucjami państwowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi. Propagujemy rozwój sportu w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych.

Członkowstwo

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w działalności AZS WSTI i zaangażowania się w otwieranie sekcji dotyczących tych dziedzin sportu, które Was szczególnie interesują.

Wystarczy Twoja inicjatywa i odrobinę zapału. Jeśli chcesz przystąpić do AZS WSTI, zgłoś się do nas.

Kontakt

Wszystkie informacje otrzymać można w Samorządzie Studenckim WSTI.

Zapraszamy