Akademickie Biuro Karier jest instytucją mającą służyć przede wszystkim studentom. Kto lepiej zrozumie potrzeby studentów, jeśli nie inni studenci?

Zespół ABK działający przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Technologii Informatycznych składa się właśnie ze studentów, którzy tak jak Wy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, chcą zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności oraz nawiązać kontakty, tak cenne w życiu zawodowym. Współpracujemy z psychologami, doradcą zawodowym, prawnikiem, oferujemy Wam szkolenia, dzięki którym możecie podnieść swoje kwalifikacje, indywidualne konsultacje i porady, pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego, spotkania z pracodawcami, przedstawiamy aktualne oferty pracy i pomagamy Wam wybrać te, dzięki którym możecie realizować swoje zainteresowania i pasje.

Poprzez pracę dla Was, chcemy się kształcić i rozwijać. Przedsięwzięcia, takie jak np. targi pracy uczą zarządzania projektem, czasem i ludźmi, a studentom stwarzają okazję do zapoznania się z metodami rekrutacji i specyfiką pracy w różnych firmach, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Pomagamy Wam wykreować własną vizję kariery!!!

www.abk.vizja.net