Biuro pomaga studentom rozwiązywać wszelkie indywidualne problemy związane z tokiem studiów, sytuacją materialną lub osobistą oraz przepisami szkolnictwa wyższego.

  • Jeżeli chcesz rozszerzyć program studiów i uczyć się na dwóch specjalnościach lub kierunkach.
  • Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej terminowe regulowanie czesnego.
  • Jeżeli masz problem z interpretacją przepisów szkolnictwa wyższego, regulaminów studiów oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Uczelni.
  • Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek o przyznanie stypendium lub zapomogi.
  • Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz dodatkowej pomocy.
  • Jeżeli potrzebujesz pomocy w innych sprawach związanych ze studiami.

Przyjdź lub zadzwoń do BSS - na pewno pomożemy!