Dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunku informatyka w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych otrzymało 696 studentów: 

2008 r. - 17 osób
2009 r. - 110 osób
2010 r. - 96 osób
2011 r. - 112 osób
2012 r. - 91 osób
2013 r. - 96 osób
2014 r. - 62 osób
2015 r. - 83 osób
2016 r. - 29 osób