Kształcenie wyłącznie w profilach, na które występuje i będzie występować zapotrzebowanie na rynku pracy.

Właściwa realizacja programów nauczania, dzięki prowadzeniu zajęć przez:

  • pracowników naukowo-dydaktycznych, z dużą wiedzą teoretyczną i w większości z praktycznym doświadczeniem informatycznym;
  • pracowników renomowanych firm informatycznych, mających za sobą udział w realizacji złożonych projektów informatycznych;
  • pracowników komórek informatycznych organizacji gospodarczych, wykorzystujących metody i środki informatyki.

Zapewnienie zdobywania wiedzy praktycznej dzięki wspomnianemu powyżej programowi i jego realizacji oraz:

  • praktykom, odbywanym w renomowanych firmach informatycznych oraz organizacjach gospodarczych, eksploatujących złożone systemy informatyczne - Uczelnia służy pomocą w ich uzyskaniu najlepszym studentom;
  • możliwości zdobywania certyfikatów światowych firm informatycznych.

Stabilność nauczania, tzn. gwarancja nieprzerwanego funkcjonowania Uczelni wynikająca m.in. z założenia jej oraz wspierania przez, mającą ugruntowaną pozycję, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania.

Sprawne i efektywne funkcjonowanie Uczelni w oparciu o kompleksowy system informatyczny.

Możliwość łatwiejszego zatrudnienia w innych krajach, w tym w Unii Europejskiej dzięki przyswojonej wiedzy specjalistycznej oraz dobrej znajomości języka angielskiego - część przedmiotów będzie docelowo prowadzona w j. angielskim.

Stosowanie elastycznych programów nauczania, w zależności od zapotrzebowania rynku pracy.