Praktyki są obowiązkowe dla wszystkich studentów i odbywają się na dwóch ostatnich semestrach studiów. Zaliczenie praktyk warunkuje dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego i ukończenie studiów.

Podczas praktyk studenci zdobywają praktyczne umiejętności stanowiące uzupełnienie wiedzy teoretycznej uzyskanej podczas studiów. Student może sam zaproponować miejsce praktyk lub skorzystać z pomocy Uczelni, która umożliwia odbycie praktyk w określonym miejscu i terminie. Studenci WSTI mają możliwość praktykowania w różnych instytucjach państwowych i prywatnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.