Uczę informatyki z pasją

Projekt "Uczę informatyki z pasją" jest realizowany przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4. "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły link do informatykazpasja.vizja.pl/pl/o-projekcie

Wcześniejszy start szkolny ucznia - innowacyjne studia dla nauczycieli

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych jest Partnerem Projektu "Wcześniejszy start szkolny ucznia - innowacyjne studia dla nauczycieli", realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem głównym Projektu jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do prowadzenia dwóch rodzajów zajęć w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Okres realizacji: 1 grudnia 2009 r. - 31 października 2013 r.
Budżet projektu obejmuje kwotę 1 581 700,52 zł.

http://wczesniejszystart.wsptwp.eu/

 

Informatycy w biznesie - program rozwoju uczelni WSTI

Udział w projekcie mogą wziąć studenci I, II lub III roku kierunku informatyka z Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych. Projekt realizowany w latach 2013-2015.

http://www.informatycywbiznesie.vizja.net/

GRADYS

Oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze u osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych, finansowany ze środków Programu „Innowacje Społeczne”, realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.