Samorząd Studencki reprezentuje wszystkich studentów WSFiZ i WSTI. Spełnia rolę mediatora pomiędzy studentami a władzami uczelni, ma także wpływ na bieżące sprawy dotyczące jej rozwoju.

Głównym zadaniem Samorządu jest organizacja życia studenckiego - zarówno tego pozauczelnianego (np. organizacja imprez klubowych, wyjazdów, koncertów, wyjść do kina), jak i naukowego (np. koła naukowe, wykłady otwarte, spotkania z ciekawymi ludźmi z kraju i zagranicy).

W ramach działalności Samorządu, studenci organizują również różnego typu projekty, pomagają sobie nawzajem w zakresie praktyk zawodowych, znalezienia mieszkania, spraw związanych z dokumentami i innych. Szczególnie aktywnie działa projekt "Student dla Studenta", w ramach którego studenci pomagają sobie w nauce języków: polskiego, angielskiego i hiszpańskiego.

Nasi studenci angażują się także w projekty artystyczne i kulturalne. May zespoły muzyczne, organizujemy koncerty, wystawy, wspólne wyjścia do kin i teatrów. Studenci biorą także aktywny udział w organizacji akcji charytatywnych oraz zbiórek darów - jak np. "Szlachetna paczka".

Samorząd pomaga także w organizacji kół naukowych, które powstają sukcesywnie i zrzeszają coraz większą liczbę studentów.

Każdy, kto zaczyna studia, może liczyć na opiekę starszych kolegów z Samorządu. Organizujemy wycieczki po uczelni oraz po Warszawie, zapraszamy na spotkania informacyjne i towarzyskie, pomagamy odnaleźć się w nowym otoczeniu, oraz wejść aktywnie w życie studenckie.

Każdy student WSTI jest mile widziany w Samorządzie i ma możliwość składania swoich propozycji dotyczących szeroko pojętego życia studenckiego oraz aktywnego uczestnictwa w realizacji projektów.

 

 

Dołączcie do nas na FACEBOOK'u!

 

 

Kontakt:

Rusłan Khlopetskyi

Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSFiZ i WSTI

    tel. 729 417 100

    e-mail: samorzad@vizja.pl

    p. 241 II p.