W niniejszej części witryny zamieszczono szereg informacji, które powinny ułatwić studiowanie oraz zwiększyć jego skuteczność, można je nazwać "Sztuką studiowania" lub "Umiejętnościami akademickimi". Szkoła wyższa wymaga bowiem od studentów analizowania i rozumienia problemów.

W szczególności zamieszczone informacje mają pomóc studentom w przystosowaniu się do studiów poprzez rozszerzenie ich wiedzy na temat procesów nabywania i wykorzystywania wiadomości oraz rozwinięcie wybranych umiejętności praktycznych wspomagających proces uczenia się. Informacje te mają także pokazać studentom jak efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na naukę tak w trakcie zajęć, jak i w domu.

Zamieszczone informacje nie dostarczają gotowych technik, ale pokazują ogólne prawidłowości procesów uczenia się. Wybrano je spośród dostępnych w Internecie i zgrupowano w 5 działach:

 • Nauka
 • Egzamin
 • Informatyka
 • Język angielski
 • Różne

Informacje obejmują 44 tematy, przedstawione są z różną szczegółowością i mają zróżnicowane zastosowanie.

Sposób zamieszczenia informacji zależy od jej formy pierwotnej. W przypadku informacji dynamicznych zamieszczono je w postaci linku do określonej witryny pierwotnej. Z kolei informacje statyczne zamieszczone są w postaci lokalnego pliku z podaniem źrodła, co zapewnia szybki dostęp oraz gwarantuje że informacje nie przestaną być dostępne po ewentualnej przebudowie witryny źródłowej oraz odciąża jej serwer.

Pierwsze dwa działy dotyczą nauki i zdawania egzaminów, tematyka ta jest szczegółowo opisana w poniżej wymienionych pozycjach:

 • Buzan Tony : Rusz głową, Ravi 2003
 • Buzan Tony : Pamięć na zawołanie, Ravi 2003
 • Buzan Tony : Podręcznik szybkiego czytania, Ravi 2002
 • BuzanTony , Buzan Barry : Mapy twoich myśli,Ravi 2003
 • DrydenGordon , Vos Jeanette : Rewolucja w uczeniu, Moderski i S-ka 2000
 • Gleeson Kerry: Osobisty program efektywnej pracy, Amber 1997
 • Gozdek-Michaelis Katarzyna : Rozwiń swój genialny umysł, Filar 2003
 • Lorayne Harry : Superpamięć dla uczących się, Ravi 1999
 • Rowentree Derek : Sztuka studiowania - podejście realistyczne, Zysk i Ska 2001
 • Szczurawski Marek: Trening interaktywny pamięć, Ravi 2004

Prosimy o przesyłanie propozycji dotyczących zmiany lub uzupełnienia tej części witryny na adres: michal@vizja.net extranet