REKTOR

prof. nadzw. dr hab.inż.
Marek Cieciura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI

dr 
Feliks Kurp